Nordic Steel & Mining Review: A good year for metals

Column by Anton Löf on Metal prices in Nordic Steel & Mining Review, Swedish Industry Association Magazine (Bergsmannen).

2017 was a good year for most metals. With increases in demand from China the country continues to be the dominant importer and consumer of most metals. However, the country is starting to take its environmental impact more and more serious and the winter season of 2017 has introduced further restrictions on the industry.

Read more (p 21-22)

Nordic Steel & Mining Review: Iron Ore Review, 2017

Article by Anton Löf & Magnus Ericsson in Nordic Steel & Mining Review.

Iron ore prices have held up surprisingly well in 2017. The strong US dollar in early 2017 helped many miners operating in countries with weaker currencies to additional income. Producers in the high-quality end of the iron ore market further benefitted from large and growing premium paid for these products.

Read more

METALLPRISER: Koppar högt värderad efter uppgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Koppar har använts av människor under tusentals år. Metallens förmåga att leda el och värme är en av de mest efterfrågade egenskaperna i dag. Med tanke på den elektrifierade och allt mer fossilfria framtidvisionen är koppar viktigare än någonsin. Men frågan är om årets uppgång är befogad med tanke på fundamenta, eller om det kan komma en korrektion av priset.

Läs mer

METALLPRISER: Nickel – rostfritt stål och batterier

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Nickelpriset har sedan det förra numret den 22:a augusti, noterat ett nytt årshögsta men därefter tappat något och var den 29:e september 10 387 USD/t. Sedan årsskiftet har nickelpriset därmed stigit 3,8 procent. LMElagren har under september legat i stort stilla, sedan årsskiftet har lagren dock ökat 2,7 procent. I det här numret av Bergsmannen fortsätter vi genomgången av metallerna med just nickel.

Läs mer

Presentation at Transparency International Sweden

Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin
var titeln på det seminarium som TI Sverige ordnade tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) den 13 september. Det handlade om utvinningsindustrins möjligheter och problem men framför allt Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Detta samarbete mellan regeringar, världens största olje- och gruvföretag och det civila samhället omfattar nu 52 länder, varav hälften i Afrika.

Fredrik Reinfeldt, som sedan 2016 är EITI:s styrelseordförande, gav en inblick i den diplomati som krävs för att arbeta med öppenhet och dialog i länder med allvarliga korruptionsproblem. Han underströk vikten av att se successiva framsteg där transparent rapportering bara är början till att bygga förtroende och strukturer för en mer ansvarstagande utvinningsindustri.

John Howchin, generalsekreterare i AP-fondernas Etikråd, och Magnus Ericsson, utredare för FN-uppdrag om gruvsektorns roll för hållbar utveckling, bidrog också med intressanta presentationer. Och en frågvis publik gjorde den avslutande paneldebatten livfull.

Du kan ta del av hela seminariet som film här eller som podcast här.

Läs mer

EFN Råvaror: Sommarens stålrally förklaras

TV interview with Anton Löf.

Industrimetaller i allmänhet och järnmalm i synnerhet är i fokus i dagens EFN Råvaror. Anton Löf på RMG Consulting kommenterar bland annat att priset på järnmalm stigit med 35 procent sedan i juni.

Aluminium: Prisuppgång driven av kinesisk produktionsnedläggning.

Koppar: Priset på treårshögsta.

Järnmalm: Prisrusning under sommaren.

Olja: Stängda raffinaderier i spåren av Harvey.

Guld: Årshögsta efter höjd Nordkoreaoro.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/efn-ravaror-30-aug-2017/

SR Ekot: Priset på industrimetaller ökar

Radio interview with Anton Löf

En genomgång av metallpriserna, som ekonomiekot har gjort, visar att samtliga industrimetaller har ökat i pris de senaste tre månaderna. Mest har priset på järnmalm stigit. Där syns en uppgång på cirka 23 procent.

– Det vi har sett nu, och det är en riktig trend vi ser, är att högkvalitativ järnmalm ökar i pris och det är något som är bra för till exempel statliga LKAB, säger Anton Löf som är råvaruanalytiker på RMG Consulting.

Anton Löf förklarar att gruvnäringen går i cykler och att vi tidigare har haft ett överutbud av både gruvor och metaller i hela världen. Nu har branschen justerats och de gruvor som kostat mycket att driva och som inte klarat en längre period av låga priser har stängts.

Detta har till största delen skett i Kina, men även i Sverige och här är gruvbolaget Northlands konkurs ett exempel på det.

En förbättrad världsekonomi och hårdare miljölagstiftning i Kina är två andra orsaker till uppgången.

LKAB, Atlas Copco och Sandvik  är några svenska bolag som påverkas positivt av prisuppgången.

Stålbolagen i Sverige kan däremot få något sämre villkor eftersom priserna på deras råvaror går upp.

Anton Löf tror att trenden med stigande metallpriser kommer att hålla i sig.

– Vi har framför oss en period där det kommer att behövas mycket mer metaller och där väldigt stora folkmängder kommer att röra sig från fattig till medelklass vilket kommer att gynna råvaruproducenter.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6752825

METALLPRISER: Järnmalm, en genomgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

World steel association (Wsa) rapporterade 23 maj statistik om den globala stålindustrin för april.Kinas produktion av råstål steg 0,9 procent jämfört med april 2010, och resten av världen steg med 5,1 procent. Kapacitetsutnyttjandet ökade till 73,0 procent vilket är 2,5 procentenheter högre än april 2010 och 1,7 procentenheter högre än mars 2017. Fortsätter produktionen i denna takt skulle det motsvara en årsproduktion på 1 052 mt stål 2017, en ökning med 2,7 procent jämfört med 2010.

Läs mer

EFN Råvaror: Därför ska du hålla koll på det kinesiska skrotet

TV interview with Anton Löf.

EFN Råvaror – om de viktigaste nyheterna från råvarumarknaderna. Ellinor Beckett pratar med Anton Löf, råvaruanalytiker på RMG Consulting.

•Basmetaller: Kina-PMI fortsätter dämpa priserna.

•Järnmalm: Överutbudet ohållbart.

•Kakao: Priset rusar.

•Stål: Svenska stålet står sig väl.

•Guld: Trumpeffekt på priset.

•Olja: Marknaden ville ha mer.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/efn-ravaror-31-maj-2017/

METALLPRISER: Osäkerheten ökar, guldet stiger

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Guldpriset, vilket stigit med 10,8 procent sedan årets början, var den 13:e april 1 284 USD/oz, en ökning med 4,3 procent sedan den förra priskrönikan. Guldpriset har därmed nått sin högsta nivå hitintills i år. USA:s president Trumps misslyckande med att driva igenom förändringar i den populärt kallade ”Obamacare” har fått den amerikanska finansmarknaden att oroa sig för andra vallöften och då främst infrastrukturinvesteringarna. Med oron har den amerikanska dollarn försvagats jämte andra valutor vilket borde få guldpriset att stiga ytterligare. Detta får också genomslag på de andra råvarorna vars priser alla sätts i den amerikanska dollarn.

Läs mer

METALLPRISER: 2016 bra – 2017 bättre?

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

2016 blev ett bra år med tanke på prisökningarna, visserligen från relativt sett låga nivåer men flera bolag ser ljust på framtiden. Atlas Copco skriver till exempel att ordervolymerna för gruvutrustningar ökade markant jämfört med 2015; även Sandvik ser ökande orderingångar. IMF spår att BNP tillväxten ska skjuta fart under 2017 och 2018.

Läs mer

 

Global metal market – is there a light at the end of the tunnel?

Article by Magnus Ericsson, Anton Löf & Olof Löf in World of Mining – Surface & Underground 69 (2017) No. 1.

Finally there is light in the end of the tunnel! Analysis of a number of indicators points towards a turn around in metals market during 2017 after several difficult years:

  • metal prices,
  • equipment orders,
  • financial markets,
  • exploration expenditure.

The past years certainly were disastrous in terms of the depth of the fall, but it must not be forgotten that the downturn started from an extreme high whether in 2011 or earlier. Metal prices in index form have indeed fallen by around 50 % between 2011 and 2016, but the index is still 100 % above the levels during the ten years from 1995 to 2004. The copper price on the 30th of December 2016 was 5500 USD/t, an increase from the 1st of January by 18 %. But this is still down 44 % from the beginning of 2011. But if we put today’s price into a century long perspective it is obvious that it is on a level clearly higher than the average over the entire  20th century (Figure 1). With price graphs anything can be proved it is just a matter of choosing the right time period!

The past years have not been as bad as they have been portrayed. Demand has been there all the time, production volumes have not dropped dramatically if at all. The so called ”crises” is to a large extent an over-supply issue not a drop in demand. The main driving forces behind the super cycle boom: population growth, urbanisation and improved standard of living all over the world are still craving for more metals.

read more

Presentation at the 48th Regular Meeting and Joint Study Groups Seminar

Findings on Social Acceptance in a Comparative Study of Mining Approval Processes.

On the 26th of October Anton Löf presented at the 48th Regular Meeting and Joint Study Groups Seminar on social acceptance of the mining and metals industry (International Copper Study Group, International Lead & Zinc Study Group, International Nickel Study Group). The presentation is based on the study Eva Liedholm Johnson, Magnus Ericsson and Anton Löf did earlier 2016 for Tillväxtanalys.

Social acceptance is about balancing interests and our study looked into the details of regulations and the presentation expands on these themes. The actual presentation can be found here:

pdf version

website

EFN Råvaror: Kinesisk blomsterutställning bakom järnmalmsrallyt

TV interview with Anton Löf.

Den senaste tiden har vi sett ras efter ras på råvarumarknaderna, men i måndags steg järnmalmen med nära 20 procent på en dag. Detta har även andra metaller gjort. Anton Löf, råvaruexpert, om vad det är som händer på råvarumarknaderna egentligen.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/kinesisk-blomsterutstallning-bakom-jarnmalmsrallyt/

SR Ekot: Stålbad att vänta för stålindustrin

Radio interview with Anton Löf.

Stålindustrin dras med problem med stor överkapacitet, som dessutom ökat senaste året. Många bedömare menar att stålverk behöver läggas ned - frågan är bara vilka. 

– På kort och medellång sikt så är det ett problem med den överkapacitet vi ser idag, och den har ökat ganska kraftigt den senaste tiden. Men det är klart, ingen vill vara den som stänger ned först, säger Anton Löf, chefsanalytiker på SNL Metals and Mining.

Stålindustrin lider fortfarande av sviterna efter finanskrisen och kapacitetsutnyttjandet i stålverken världen över har sjunkit med 7 procentenheter de senaste 1.5 åren, till drygt 68 procent.

Många bedömare menar att stålverk behöver läggas ned - frågan är bara vilka.

I Sverige har det kommit många besked om neddragningar inom stålindustrin senaste åren. Nu i september blev det klart att SSAB skär ned i Borlänge och att 220 personer förlorar jobbet när verksamheten samordnas med en produktionsort i Finland.

Men annars tror SSAB på Sverige, säger VD Martin Lindqvist:

– I övrigt så investerar vi ju i Sverige, vi har gjort en stor masugnsomställning i Luleå i år, för att kunna producera i minst 15 år till, och det är den mest koldioxideffektiva i världen, säger han.

Kina har varit draglok för stålindustrin de senaste åren, men där är framtiden nu mer osäker.

Dels på grund av konjunkturen, men också eftersom landet vill ställa om ekonomin, från investeringsdriven till konsumtionsdriven.

Då behövs det mindre stål. Å andra sidan kanske det stål som behövs är mer förädlat, vilket skulle kunna gynna svenska och europeiska företag.

Men Anton Löf är tveksam till det.

– Det är nog tyvärr att dra det för långt. Även om man har ett övertag just nu, så finns det nog en stor risk att kineserna kommer att bygga upp den kapacitet de behöver på det här stålet också, säger han.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6259084

GeoArena2014

Anton Löf was invited to the GeoArena2014 hosted by the Swedish Geological Survey (SGU) to participate in a panel discussion.

Avslutning GeoArena2014

0:53 Årets geolog 2014 - Daniel Conley - mottar sitt pris från Pia Hansson, geosektionens ordförande.

18:08 Geologiskt Arv 2014 tilldelas Bjurälvens kartslandskap. Anders Andersson, Strömsunds kommunchef och naturguide Gunnel Fredriksson tar emot priset.

33:46 Paneldiskussion Geologiska rummet. Geologiska rummet. Moderator: Patrik Hadenius. I panelen: Carola Gunnarsson (SKL), Johan Kuylenstierna (SEI), Anton Löf (RMG), Martin Jakobsson (SU), Oscar Alarik (Naturskyddsföreningen)

watch a filmed version of the event