Ekonomiekot Extra

Anton Löf was interviewed by Ekonomiekot Extra for the Swedish radio on Cobalt, Congo and battery minerals.

Suget efter batterimetallen kobolt skapar enorma problem i Kongo där vissa får betala med sina liv. Samtidigt kontrollerar Kina tillgången på viktiga råvaror i den gröna teknikomställningen. Men kan istället Sverige bli ett nytt Klondike för de sällsynta jordartsmetallerna?

Lyssna på inslaget

GeoArena2014

Anton Löf was invited to the GeoArena2014 hosted by the Swedish Geological Survey (SGU) to participate in a panel discussion.

Avslutning GeoArena2014

0:53 Årets geolog 2014 - Daniel Conley - mottar sitt pris från Pia Hansson, geosektionens ordförande.

18:08 Geologiskt Arv 2014 tilldelas Bjurälvens kartslandskap. Anders Andersson, Strömsunds kommunchef och naturguide Gunnel Fredriksson tar emot priset.

33:46 Paneldiskussion Geologiska rummet. Geologiska rummet. Moderator: Patrik Hadenius. I panelen: Carola Gunnarsson (SKL), Johan Kuylenstierna (SEI), Anton Löf (RMG), Martin Jakobsson (SU), Oscar Alarik (Naturskyddsföreningen)

watch a filmed version of the event