Prisfall på metaller – handelskrig påverkar

Minskad tillväxt i Kina och handelskrig som kan trappas upp mellan USA och EU samt Kina. Det pekas ut som orsaker till en skakig råvarumarknad. Flera metallpriser har fallit den senaste månaden. 

Av Anders Johansson

Svenska Dagbladet, 18 Juli 2018

– Osäkerhet är det värsta som finns, säger Martin Jansson, råvaruanalytiker på Handelsbanken. 

Priset på koppar, "Dr. Koppar", som historiskt brukar följa och förutspå konjunkturläget i världen har gått ned 14,26 procent i värde den senaste månaden. Även priserna på aluminium och zink har fallit med 9,42 respektive 20,26 procent.

Prisfallet sammanfaller med hårdare tongångar mellan USA och Kina samt EU. På tolv månader har dock priset på koppar stigit med 6,21 procent. Den senaste nedgången har flera orsaker men enligt Anton Löf, råvaruanalytiker på RMG Consulting, är det för tidigt att dra för stora slutsatser om orsakerna.

– Kinas tillväxt har saktat in något och de är storkonsumenter av alla metaller så det har gett stor effekt. Att bara peka på de nya tullarna och handelskriget är att ta i, men om det fortsätter så kan det ge effekt på priserna, säger Löf.

Osäkerheten sänker priserna mer än effekten av tullarna.

Senaste månadens prisfall på råvaror beror helt och hållet på handelskriget enligt Martin Jansson.

– Det är en indikator på lägre tillväxt framöver, man prissätter tillväxten. Tullarna gör att det blir friktion i hela det globala handelssystemet. Tullarna blir som en extra skatt som läggs på konsumenterna, säger han.

Prisfallet beror inte direkt på de nyligen införda tullarna och handelskrigets ekonomiska effekter enligt Jansson. Marknaden är osäker på vad följderna av Trumps politik blir och det är det som får prissättningen att sjunka.

– Osäkerheten sänker priserna mer än effekten av tullarna. Osäkerhet är det värsta som finns på de finansiella marknaderna, säger Jansson.

Osäkerhet på finansmarknaden brukar också leda till att många investerare söker sig till guld och silver. Men det är inte givet att guldpriset kommer att gå upp. Priset på guld sätts i dollar så det är hårt knutet till valutan och hur amerikanska centralbanken sätter räntan.

– De planerar att höja räntan, samtidigt ökar dollarns värde och det sammantaget pressar ner guldpriset. Det väger tyngre än osäkerhet på marknaden som skulle tala för att guldpriset höjs, menar Anton Löf.

Råvarumarknadens rörelser kan få effekt på börsen. Många av bolagen på Stockholmsbörsen är beroende av råvaror.

– Handelskriget kan skapa strategiska utmaningar för bolagen som är svåra att hantera. Ska man flytta produktion till USA för att undslippa tullar eller hur ska man göra tänker nog många, säger Jansson.

Risken för SSAB är att det blir prispress på stålet i Europa istället.

Några av de svenska bolag som mer specifikt kan påverkas av osäkerheten på råvarumarknaden är gruvbolagen Boliden och Lundin Mining men även stålbolaget SSAB som däremot kan gynnas av Trumps tullar.

– SSAB producerar stål i USA vilket de dra nytta av, då de kan sälja sitt stål för ett högre pris där, tullarna kommer hålla konkurrenterna borta. Risken för SSAB är att det blir prispress på stålet i Europa istället, förklarar Jansson

Den 20:e juli lämnar Boliden och SSAB sina delårsrapporter, Lundin Mining rapporterar den 25:e juli och den 10:e augusti rapporterar även LKAB. Det återstår att se hur bolagen påverkas av prisfallet.

https://www.svd.se/oroande-prisfall-pa-metaller--handelskrig-paverkar

Metaller mot nya höjder

Article by Anton Löf in Bergsmannen.

I sin senaste rapport förutspår internationella valutafonden (IMF) en global tillväxt på 3.9 procent både för 2018 och 2019. Det är den högsta tillväxten på länge. Men det finns risker på nedsidan och IMF pekar bland annat på oron kring handelshinder och protektionism. Samtidigt förutspår fonden en 13-procentig ökning av sitt metallprisindex under 2018 och hänvisar till omställningen till grön teknik som en av orsakerna. Den innebär att inte bara litium, grafit och sällsynta jordartsmetaller kommer krävas, utan även koppar och zink, men kanske framför allt stål och järnmalm.

Läs mer

EFN Råvaror: ”Sverige behöver fler gruvor”

TV interview with Anton Löf.

Om Sverige ska behålla sin status som gruvnation måste vi öppna fler gruvor. Det menar Anton Löf, råvaruanalytiker på RMG Consulting.

Sverige har ett rykte av att vara en gruvnation. Men om man tittar på antalet aktiva gruvor så stämmer det inte så bra. Därför behöver vi fler gruvor, och för att lyckas med detta krävs det inte högre råvarupriser menar Anton Löf. Däremot krävs det en tydligare gruvpolitik.

I programmet diskuteras även utvecklingen för aluminium, koppar, järnmalm och guld, samt bolagen Boliden, Atlas Copco, Epiroc och Sandvik.

https://www.efn.se/bors-finans/efn-ravaror-25-apr-2018/

Nordic Steel & Mining Review: A good year for metals

Column by Anton Löf on Metal prices in Nordic Steel & Mining Review, Swedish Industry Association Magazine (Bergsmannen).

2017 was a good year for most metals. With increases in demand from China the country continues to be the dominant importer and consumer of most metals. However, the country is starting to take its environmental impact more and more serious and the winter season of 2017 has introduced further restrictions on the industry.

Read more (p 21-22)

METALLPRISER: Koppar högt värderad efter uppgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Koppar har använts av människor under tusentals år. Metallens förmåga att leda el och värme är en av de mest efterfrågade egenskaperna i dag. Med tanke på den elektrifierade och allt mer fossilfria framtidvisionen är koppar viktigare än någonsin. Men frågan är om årets uppgång är befogad med tanke på fundamenta, eller om det kan komma en korrektion av priset.

Läs mer

METALLPRISER: Nickel – rostfritt stål och batterier

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Nickelpriset har sedan det förra numret den 22:a augusti, noterat ett nytt årshögsta men därefter tappat något och var den 29:e september 10 387 USD/t. Sedan årsskiftet har nickelpriset därmed stigit 3,8 procent. LMElagren har under september legat i stort stilla, sedan årsskiftet har lagren dock ökat 2,7 procent. I det här numret av Bergsmannen fortsätter vi genomgången av metallerna med just nickel.

Läs mer

EFN Råvaror: Sommarens stålrally förklaras

TV interview with Anton Löf.

Industrimetaller i allmänhet och järnmalm i synnerhet är i fokus i dagens EFN Råvaror. Anton Löf på RMG Consulting kommenterar bland annat att priset på järnmalm stigit med 35 procent sedan i juni.

Aluminium: Prisuppgång driven av kinesisk produktionsnedläggning.

Koppar: Priset på treårshögsta.

Järnmalm: Prisrusning under sommaren.

Olja: Stängda raffinaderier i spåren av Harvey.

Guld: Årshögsta efter höjd Nordkoreaoro.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/efn-ravaror-30-aug-2017/

SR Ekot: Priset på industrimetaller ökar

Radio interview with Anton Löf

En genomgång av metallpriserna, som ekonomiekot har gjort, visar att samtliga industrimetaller har ökat i pris de senaste tre månaderna. Mest har priset på järnmalm stigit. Där syns en uppgång på cirka 23 procent.

– Det vi har sett nu, och det är en riktig trend vi ser, är att högkvalitativ järnmalm ökar i pris och det är något som är bra för till exempel statliga LKAB, säger Anton Löf som är råvaruanalytiker på RMG Consulting.

Anton Löf förklarar att gruvnäringen går i cykler och att vi tidigare har haft ett överutbud av både gruvor och metaller i hela världen. Nu har branschen justerats och de gruvor som kostat mycket att driva och som inte klarat en längre period av låga priser har stängts.

Detta har till största delen skett i Kina, men även i Sverige och här är gruvbolaget Northlands konkurs ett exempel på det.

En förbättrad världsekonomi och hårdare miljölagstiftning i Kina är två andra orsaker till uppgången.

LKAB, Atlas Copco och Sandvik  är några svenska bolag som påverkas positivt av prisuppgången.

Stålbolagen i Sverige kan däremot få något sämre villkor eftersom priserna på deras råvaror går upp.

Anton Löf tror att trenden med stigande metallpriser kommer att hålla i sig.

– Vi har framför oss en period där det kommer att behövas mycket mer metaller och där väldigt stora folkmängder kommer att röra sig från fattig till medelklass vilket kommer att gynna råvaruproducenter.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6752825

METALLPRISER: Järnmalm, en genomgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

World steel association (Wsa) rapporterade 23 maj statistik om den globala stålindustrin för april.Kinas produktion av råstål steg 0,9 procent jämfört med april 2010, och resten av världen steg med 5,1 procent. Kapacitetsutnyttjandet ökade till 73,0 procent vilket är 2,5 procentenheter högre än april 2010 och 1,7 procentenheter högre än mars 2017. Fortsätter produktionen i denna takt skulle det motsvara en årsproduktion på 1 052 mt stål 2017, en ökning med 2,7 procent jämfört med 2010.

Läs mer

EFN Råvaror: Därför ska du hålla koll på det kinesiska skrotet

TV interview with Anton Löf.

EFN Råvaror – om de viktigaste nyheterna från råvarumarknaderna. Ellinor Beckett pratar med Anton Löf, råvaruanalytiker på RMG Consulting.

•Basmetaller: Kina-PMI fortsätter dämpa priserna.

•Järnmalm: Överutbudet ohållbart.

•Kakao: Priset rusar.

•Stål: Svenska stålet står sig väl.

•Guld: Trumpeffekt på priset.

•Olja: Marknaden ville ha mer.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/efn-ravaror-31-maj-2017/

METALLPRISER: Osäkerheten ökar, guldet stiger

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Guldpriset, vilket stigit med 10,8 procent sedan årets början, var den 13:e april 1 284 USD/oz, en ökning med 4,3 procent sedan den förra priskrönikan. Guldpriset har därmed nått sin högsta nivå hitintills i år. USA:s president Trumps misslyckande med att driva igenom förändringar i den populärt kallade ”Obamacare” har fått den amerikanska finansmarknaden att oroa sig för andra vallöften och då främst infrastrukturinvesteringarna. Med oron har den amerikanska dollarn försvagats jämte andra valutor vilket borde få guldpriset att stiga ytterligare. Detta får också genomslag på de andra råvarorna vars priser alla sätts i den amerikanska dollarn.

Läs mer

METALLPRISER: 2016 bra – 2017 bättre?

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

2016 blev ett bra år med tanke på prisökningarna, visserligen från relativt sett låga nivåer men flera bolag ser ljust på framtiden. Atlas Copco skriver till exempel att ordervolymerna för gruvutrustningar ökade markant jämfört med 2015; även Sandvik ser ökande orderingångar. IMF spår att BNP tillväxten ska skjuta fart under 2017 och 2018.

Läs mer

 

EFN Råvaror: Kinesisk blomsterutställning bakom järnmalmsrallyt

TV interview with Anton Löf.

Den senaste tiden har vi sett ras efter ras på råvarumarknaderna, men i måndags steg järnmalmen med nära 20 procent på en dag. Detta har även andra metaller gjort. Anton Löf, råvaruexpert, om vad det är som händer på råvarumarknaderna egentligen.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/kinesisk-blomsterutstallning-bakom-jarnmalmsrallyt/

SR Ekot: Stålbad att vänta för stålindustrin

Radio interview with Anton Löf.

Stålindustrin dras med problem med stor överkapacitet, som dessutom ökat senaste året. Många bedömare menar att stålverk behöver läggas ned - frågan är bara vilka. 

– På kort och medellång sikt så är det ett problem med den överkapacitet vi ser idag, och den har ökat ganska kraftigt den senaste tiden. Men det är klart, ingen vill vara den som stänger ned först, säger Anton Löf, chefsanalytiker på SNL Metals and Mining.

Stålindustrin lider fortfarande av sviterna efter finanskrisen och kapacitetsutnyttjandet i stålverken världen över har sjunkit med 7 procentenheter de senaste 1.5 åren, till drygt 68 procent.

Många bedömare menar att stålverk behöver läggas ned - frågan är bara vilka.

I Sverige har det kommit många besked om neddragningar inom stålindustrin senaste åren. Nu i september blev det klart att SSAB skär ned i Borlänge och att 220 personer förlorar jobbet när verksamheten samordnas med en produktionsort i Finland.

Men annars tror SSAB på Sverige, säger VD Martin Lindqvist:

– I övrigt så investerar vi ju i Sverige, vi har gjort en stor masugnsomställning i Luleå i år, för att kunna producera i minst 15 år till, och det är den mest koldioxideffektiva i världen, säger han.

Kina har varit draglok för stålindustrin de senaste åren, men där är framtiden nu mer osäker.

Dels på grund av konjunkturen, men också eftersom landet vill ställa om ekonomin, från investeringsdriven till konsumtionsdriven.

Då behövs det mindre stål. Å andra sidan kanske det stål som behövs är mer förädlat, vilket skulle kunna gynna svenska och europeiska företag.

Men Anton Löf är tveksam till det.

– Det är nog tyvärr att dra det för långt. Även om man har ett övertag just nu, så finns det nog en stor risk att kineserna kommer att bygga upp den kapacitet de behöver på det här stålet också, säger han.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6259084