Metaller mot nya höjder

Article by Anton Löf in Bergsmannen.

I sin senaste rapport förutspår internationella valutafonden (IMF) en global tillväxt på 3.9 procent både för 2018 och 2019. Det är den högsta tillväxten på länge. Men det finns risker på nedsidan och IMF pekar bland annat på oron kring handelshinder och protektionism. Samtidigt förutspår fonden en 13-procentig ökning av sitt metallprisindex under 2018 och hänvisar till omställningen till grön teknik som en av orsakerna. Den innebär att inte bara litium, grafit och sällsynta jordartsmetaller kommer krävas, utan även koppar och zink, men kanske framför allt stål och järnmalm.

Läs mer

Nordic Steel & Mining Review: A good year for metals

Column by Anton Löf on Metal prices in Nordic Steel & Mining Review, Swedish Industry Association Magazine (Bergsmannen).

2017 was a good year for most metals. With increases in demand from China the country continues to be the dominant importer and consumer of most metals. However, the country is starting to take its environmental impact more and more serious and the winter season of 2017 has introduced further restrictions on the industry.

Read more (p 21-22)

Nordic Steel & Mining Review: Iron Ore Review, 2017

Article by Anton Löf & Magnus Ericsson in Nordic Steel & Mining Review.

Iron ore prices have held up surprisingly well in 2017. The strong US dollar in early 2017 helped many miners operating in countries with weaker currencies to additional income. Producers in the high-quality end of the iron ore market further benefitted from large and growing premium paid for these products.

Read more

METALLPRISER: Koppar högt värderad efter uppgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Koppar har använts av människor under tusentals år. Metallens förmåga att leda el och värme är en av de mest efterfrågade egenskaperna i dag. Med tanke på den elektrifierade och allt mer fossilfria framtidvisionen är koppar viktigare än någonsin. Men frågan är om årets uppgång är befogad med tanke på fundamenta, eller om det kan komma en korrektion av priset.

Läs mer

METALLPRISER: Nickel – rostfritt stål och batterier

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Nickelpriset har sedan det förra numret den 22:a augusti, noterat ett nytt årshögsta men därefter tappat något och var den 29:e september 10 387 USD/t. Sedan årsskiftet har nickelpriset därmed stigit 3,8 procent. LMElagren har under september legat i stort stilla, sedan årsskiftet har lagren dock ökat 2,7 procent. I det här numret av Bergsmannen fortsätter vi genomgången av metallerna med just nickel.

Läs mer

METALLPRISER: Järnmalm, en genomgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

World steel association (Wsa) rapporterade 23 maj statistik om den globala stålindustrin för april.Kinas produktion av råstål steg 0,9 procent jämfört med april 2010, och resten av världen steg med 5,1 procent. Kapacitetsutnyttjandet ökade till 73,0 procent vilket är 2,5 procentenheter högre än april 2010 och 1,7 procentenheter högre än mars 2017. Fortsätter produktionen i denna takt skulle det motsvara en årsproduktion på 1 052 mt stål 2017, en ökning med 2,7 procent jämfört med 2010.

Läs mer

METALLPRISER: Osäkerheten ökar, guldet stiger

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Guldpriset, vilket stigit med 10,8 procent sedan årets början, var den 13:e april 1 284 USD/oz, en ökning med 4,3 procent sedan den förra priskrönikan. Guldpriset har därmed nått sin högsta nivå hitintills i år. USA:s president Trumps misslyckande med att driva igenom förändringar i den populärt kallade ”Obamacare” har fått den amerikanska finansmarknaden att oroa sig för andra vallöften och då främst infrastrukturinvesteringarna. Med oron har den amerikanska dollarn försvagats jämte andra valutor vilket borde få guldpriset att stiga ytterligare. Detta får också genomslag på de andra råvarorna vars priser alla sätts i den amerikanska dollarn.

Läs mer

METALLPRISER: 2016 bra – 2017 bättre?

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

2016 blev ett bra år med tanke på prisökningarna, visserligen från relativt sett låga nivåer men flera bolag ser ljust på framtiden. Atlas Copco skriver till exempel att ordervolymerna för gruvutrustningar ökade markant jämfört med 2015; även Sandvik ser ökande orderingångar. IMF spår att BNP tillväxten ska skjuta fart under 2017 och 2018.

Läs mer