Anton, Magnus and Olof publishes in CIS Iron and Steel Review

Iron Ore Market Review 2018

CIS Iron and Steel Review (2019 Vol.17)

Iron ore prices remained at relatively high levels during 2018. Premia paid for high quality ores increased and are substantial. Global iron ore production is estimated to grow by around 2% in 2018. Sharp cuts in production of un-beneficiated ore have taken place in China during 2018. Demand for iron ore in general and for high grade products in particular has however increased. Future developments in China, both in the steel and iron ore industries, will be crucial to the global iron ore markets in 2019. This review is written in March 2019 and incorporates as much as possible figures and trends for the full year 2018, in some cases this is however not yet possible.

read more

Ekonomiekot Extra

Anton Löf was interviewed by Ekonomiekot Extra for the Swedish radio on Cobalt, Congo and battery minerals.

Suget efter batterimetallen kobolt skapar enorma problem i Kongo där vissa får betala med sina liv. Samtidigt kontrollerar Kina tillgången på viktiga råvaror i den gröna teknikomställningen. Men kan istället Sverige bli ett nytt Klondike för de sällsynta jordartsmetallerna?

Lyssna på inslaget

”LKAB blir mer som ett vanligt bolag”

Det har varit ett svagt år för råvaror. Vad detta beror på och hur det påverkar börsen och världsekonomin kommenterar Anton Löf på RMG Consulting i Börslunch råvaruspecial.

Koppar, nickel, zink, järnmalm och guld analyseras. LKAB, Boliden och Kaunis Iron likaså.

See the interview with Anton Löf in the Swedish TV channel EFN.

https://www.efn.se/ravaror-energi/borslunch-31-okt-2018/

Extractive Industries The Management of Resources as a Driver of Sustainable Development

Magnus Ericsson, Olof Löf & Anton Löf from RMG Consulting has contributed to a new book published by UNU-WIDER and Oxford University Press, edited by Tony Adison and Alan R. Roe

Extractive Industries: The Management of Resources as a Driver of Sustainable Development

New initiatives recognize that resource wealth can provide a means, when properly used, for poorer nations to decisively break with poverty by diversifying economies and funding development spending. Extractive Industries: The Management of Resources as a Driver of Sustainable Development explores the challenges and opportunities facing developing countries in using oil, gas, and mining to achieve inclusive change. 

While resource wealth can yield prosperity it can also, when mismanaged, cause acute social inequality, deep poverty, environmental damage, and political instability. There is a new determination to improve the benefits of extractive industries to their host countries, and to strengthen the sector's governance. Extractive Industries provides a comprehensive contribution to what must be done in this sector to deliver development, protect often fragile environments from damage, enhance the rights of affected communities, and support climate change action. It brings together international experts to offer ideas and recommendations in the main policy areas. With a breadth of collective insight and experience, it argues that more attention must be given to the development role of extractive industries, and looks to the future to explain how action on climate change will profoundly shape the sector's prospects.

Chapter 3. Mining's contribution to low- and middle-income economies 
Magnus Ericsson and Olof Löf 

Chapter 25. Downstream activities: The possibilities and the realities 
Olle Östensson and Anton Löf 

Read more here

Prisfall på metaller – handelskrig påverkar

Minskad tillväxt i Kina och handelskrig som kan trappas upp mellan USA och EU samt Kina. Det pekas ut som orsaker till en skakig råvarumarknad. Flera metallpriser har fallit den senaste månaden. 

Av Anders Johansson

Svenska Dagbladet, 18 Juli 2018

– Osäkerhet är det värsta som finns, säger Martin Jansson, råvaruanalytiker på Handelsbanken. 

Priset på koppar, "Dr. Koppar", som historiskt brukar följa och förutspå konjunkturläget i världen har gått ned 14,26 procent i värde den senaste månaden. Även priserna på aluminium och zink har fallit med 9,42 respektive 20,26 procent.

Prisfallet sammanfaller med hårdare tongångar mellan USA och Kina samt EU. På tolv månader har dock priset på koppar stigit med 6,21 procent. Den senaste nedgången har flera orsaker men enligt Anton Löf, råvaruanalytiker på RMG Consulting, är det för tidigt att dra för stora slutsatser om orsakerna.

– Kinas tillväxt har saktat in något och de är storkonsumenter av alla metaller så det har gett stor effekt. Att bara peka på de nya tullarna och handelskriget är att ta i, men om det fortsätter så kan det ge effekt på priserna, säger Löf.

Osäkerheten sänker priserna mer än effekten av tullarna.

Senaste månadens prisfall på råvaror beror helt och hållet på handelskriget enligt Martin Jansson.

– Det är en indikator på lägre tillväxt framöver, man prissätter tillväxten. Tullarna gör att det blir friktion i hela det globala handelssystemet. Tullarna blir som en extra skatt som läggs på konsumenterna, säger han.

Prisfallet beror inte direkt på de nyligen införda tullarna och handelskrigets ekonomiska effekter enligt Jansson. Marknaden är osäker på vad följderna av Trumps politik blir och det är det som får prissättningen att sjunka.

– Osäkerheten sänker priserna mer än effekten av tullarna. Osäkerhet är det värsta som finns på de finansiella marknaderna, säger Jansson.

Osäkerhet på finansmarknaden brukar också leda till att många investerare söker sig till guld och silver. Men det är inte givet att guldpriset kommer att gå upp. Priset på guld sätts i dollar så det är hårt knutet till valutan och hur amerikanska centralbanken sätter räntan.

– De planerar att höja räntan, samtidigt ökar dollarns värde och det sammantaget pressar ner guldpriset. Det väger tyngre än osäkerhet på marknaden som skulle tala för att guldpriset höjs, menar Anton Löf.

Råvarumarknadens rörelser kan få effekt på börsen. Många av bolagen på Stockholmsbörsen är beroende av råvaror.

– Handelskriget kan skapa strategiska utmaningar för bolagen som är svåra att hantera. Ska man flytta produktion till USA för att undslippa tullar eller hur ska man göra tänker nog många, säger Jansson.

Risken för SSAB är att det blir prispress på stålet i Europa istället.

Några av de svenska bolag som mer specifikt kan påverkas av osäkerheten på råvarumarknaden är gruvbolagen Boliden och Lundin Mining men även stålbolaget SSAB som däremot kan gynnas av Trumps tullar.

– SSAB producerar stål i USA vilket de dra nytta av, då de kan sälja sitt stål för ett högre pris där, tullarna kommer hålla konkurrenterna borta. Risken för SSAB är att det blir prispress på stålet i Europa istället, förklarar Jansson

Den 20:e juli lämnar Boliden och SSAB sina delårsrapporter, Lundin Mining rapporterar den 25:e juli och den 10:e augusti rapporterar även LKAB. Det återstår att se hur bolagen påverkas av prisfallet.

https://www.svd.se/oroande-prisfall-pa-metaller--handelskrig-paverkar

EFN Råvaror: ”Sverige behöver fler gruvor”

TV interview with Anton Löf.

Om Sverige ska behålla sin status som gruvnation måste vi öppna fler gruvor. Det menar Anton Löf, råvaruanalytiker på RMG Consulting.

Sverige har ett rykte av att vara en gruvnation. Men om man tittar på antalet aktiva gruvor så stämmer det inte så bra. Därför behöver vi fler gruvor, och för att lyckas med detta krävs det inte högre råvarupriser menar Anton Löf. Däremot krävs det en tydligare gruvpolitik.

I programmet diskuteras även utvecklingen för aluminium, koppar, järnmalm och guld, samt bolagen Boliden, Atlas Copco, Epiroc och Sandvik.

https://www.efn.se/bors-finans/efn-ravaror-25-apr-2018/

SR P4 Västernorrland: USAs sanktioner kan slå hårt mot Kubal i Sundsvall

Radio interview with Anton Löf.

Kubal i Sundsvall drabbas av USA:s sanktioner mot Ryssland där Kubals ryska ägare ingår. Från den 17 april kommer inte råvarubörsen i London handla med aluminium från företaget.

Kubal har med anledning av detta stoppat alla leveranser tills vidare, enligt både Sundsvalls tidning och SVT nyheter Västernorrland.

– Kubals vd har ju sagt att det går i dagar och veckor, men det är ju inte månader och år, säger mineralanalytikern Anton Löf vid på RMG consulting.

– Förr eller senare så måste man dra en gräns, det lönar sig inte längre om man inte kan sälja. Det stora problemet här är ju att det är relationerna mellan USA och Ryssland som måste tinas upp, det är inte så mycket Kubal kan göra åt det, säger Anton Löf.

Det finns alternativ, men ingen enkel lösning, enligt Anton Löf. Att sälja direkt till företag och inte passera råvarubörsen skulle vara ett alternativ, men då kommer även det företagets produkter att omfattas av sanktionerna. Kina är en annan möjlig marknad, men svår att konkurrera på prismässigt av flera skäl, där man dessutom får långa och kostsamma transporter.

Finns det skäl att vara orolig för arbetstillfällen i Sundsvall?

– Det är svårt att säga, då måste man titta på hur andra företag klarat sanktionerna hittills och det kan jag inte uttala mig om, säger Anton Löf.

P4 Västernorrland

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6930060

Nordic Steel & Mining Review: A good year for metals

Column by Anton Löf on Metal prices in Nordic Steel & Mining Review, Swedish Industry Association Magazine (Bergsmannen).

2017 was a good year for most metals. With increases in demand from China the country continues to be the dominant importer and consumer of most metals. However, the country is starting to take its environmental impact more and more serious and the winter season of 2017 has introduced further restrictions on the industry.

Read more (p 21-22)

Nordic Steel & Mining Review: Iron Ore Review, 2017

Article by Anton Löf & Magnus Ericsson in Nordic Steel & Mining Review.

Iron ore prices have held up surprisingly well in 2017. The strong US dollar in early 2017 helped many miners operating in countries with weaker currencies to additional income. Producers in the high-quality end of the iron ore market further benefitted from large and growing premium paid for these products.

Read more

METALLPRISER: Koppar högt värderad efter uppgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Koppar har använts av människor under tusentals år. Metallens förmåga att leda el och värme är en av de mest efterfrågade egenskaperna i dag. Med tanke på den elektrifierade och allt mer fossilfria framtidvisionen är koppar viktigare än någonsin. Men frågan är om årets uppgång är befogad med tanke på fundamenta, eller om det kan komma en korrektion av priset.

Läs mer

METALLPRISER: Nickel – rostfritt stål och batterier

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Nickelpriset har sedan det förra numret den 22:a augusti, noterat ett nytt årshögsta men därefter tappat något och var den 29:e september 10 387 USD/t. Sedan årsskiftet har nickelpriset därmed stigit 3,8 procent. LMElagren har under september legat i stort stilla, sedan årsskiftet har lagren dock ökat 2,7 procent. I det här numret av Bergsmannen fortsätter vi genomgången av metallerna med just nickel.

Läs mer

EFN Råvaror: Sommarens stålrally förklaras

TV interview with Anton Löf.

Industrimetaller i allmänhet och järnmalm i synnerhet är i fokus i dagens EFN Råvaror. Anton Löf på RMG Consulting kommenterar bland annat att priset på järnmalm stigit med 35 procent sedan i juni.

Aluminium: Prisuppgång driven av kinesisk produktionsnedläggning.

Koppar: Priset på treårshögsta.

Järnmalm: Prisrusning under sommaren.

Olja: Stängda raffinaderier i spåren av Harvey.

Guld: Årshögsta efter höjd Nordkoreaoro.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/efn-ravaror-30-aug-2017/

SR Ekot: Priset på industrimetaller ökar

Radio interview with Anton Löf

En genomgång av metallpriserna, som ekonomiekot har gjort, visar att samtliga industrimetaller har ökat i pris de senaste tre månaderna. Mest har priset på järnmalm stigit. Där syns en uppgång på cirka 23 procent.

– Det vi har sett nu, och det är en riktig trend vi ser, är att högkvalitativ järnmalm ökar i pris och det är något som är bra för till exempel statliga LKAB, säger Anton Löf som är råvaruanalytiker på RMG Consulting.

Anton Löf förklarar att gruvnäringen går i cykler och att vi tidigare har haft ett överutbud av både gruvor och metaller i hela världen. Nu har branschen justerats och de gruvor som kostat mycket att driva och som inte klarat en längre period av låga priser har stängts.

Detta har till största delen skett i Kina, men även i Sverige och här är gruvbolaget Northlands konkurs ett exempel på det.

En förbättrad världsekonomi och hårdare miljölagstiftning i Kina är två andra orsaker till uppgången.

LKAB, Atlas Copco och Sandvik  är några svenska bolag som påverkas positivt av prisuppgången.

Stålbolagen i Sverige kan däremot få något sämre villkor eftersom priserna på deras råvaror går upp.

Anton Löf tror att trenden med stigande metallpriser kommer att hålla i sig.

– Vi har framför oss en period där det kommer att behövas mycket mer metaller och där väldigt stora folkmängder kommer att röra sig från fattig till medelklass vilket kommer att gynna råvaruproducenter.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6752825

METALLPRISER: Järnmalm, en genomgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

World steel association (Wsa) rapporterade 23 maj statistik om den globala stålindustrin för april.Kinas produktion av råstål steg 0,9 procent jämfört med april 2010, och resten av världen steg med 5,1 procent. Kapacitetsutnyttjandet ökade till 73,0 procent vilket är 2,5 procentenheter högre än april 2010 och 1,7 procentenheter högre än mars 2017. Fortsätter produktionen i denna takt skulle det motsvara en årsproduktion på 1 052 mt stål 2017, en ökning med 2,7 procent jämfört med 2010.

Läs mer