METALLPRISER: Nickel – rostfritt stål och batterier

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Nickelpriset har sedan det förra numret den 22:a augusti, noterat ett nytt årshögsta men därefter tappat något och var den 29:e september 10 387 USD/t. Sedan årsskiftet har nickelpriset därmed stigit 3,8 procent. LMElagren har under september legat i stort stilla, sedan årsskiftet har lagren dock ökat 2,7 procent. I det här numret av Bergsmannen fortsätter vi genomgången av metallerna med just nickel.

Läs mer

Presentation at Transparency International Sweden

Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin
var titeln på det seminarium som TI Sverige ordnade tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) den 13 september. Det handlade om utvinningsindustrins möjligheter och problem men framför allt Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Detta samarbete mellan regeringar, världens största olje- och gruvföretag och det civila samhället omfattar nu 52 länder, varav hälften i Afrika.

Fredrik Reinfeldt, som sedan 2016 är EITI:s styrelseordförande, gav en inblick i den diplomati som krävs för att arbeta med öppenhet och dialog i länder med allvarliga korruptionsproblem. Han underströk vikten av att se successiva framsteg där transparent rapportering bara är början till att bygga förtroende och strukturer för en mer ansvarstagande utvinningsindustri.

John Howchin, generalsekreterare i AP-fondernas Etikråd, och Magnus Ericsson, utredare för FN-uppdrag om gruvsektorns roll för hållbar utveckling, bidrog också med intressanta presentationer. Och en frågvis publik gjorde den avslutande paneldebatten livfull.

Du kan ta del av hela seminariet som film här eller som podcast här.

Läs mer

EFN Råvaror: Sommarens stålrally förklaras

TV interview with Anton Löf.

Industrimetaller i allmänhet och järnmalm i synnerhet är i fokus i dagens EFN Råvaror. Anton Löf på RMG Consulting kommenterar bland annat att priset på järnmalm stigit med 35 procent sedan i juni.

Aluminium: Prisuppgång driven av kinesisk produktionsnedläggning.

Koppar: Priset på treårshögsta.

Järnmalm: Prisrusning under sommaren.

Olja: Stängda raffinaderier i spåren av Harvey.

Guld: Årshögsta efter höjd Nordkoreaoro.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/efn-ravaror-30-aug-2017/

SR Ekot: Priset på industrimetaller ökar

Radio interview with Anton Löf

En genomgång av metallpriserna, som ekonomiekot har gjort, visar att samtliga industrimetaller har ökat i pris de senaste tre månaderna. Mest har priset på järnmalm stigit. Där syns en uppgång på cirka 23 procent.

– Det vi har sett nu, och det är en riktig trend vi ser, är att högkvalitativ järnmalm ökar i pris och det är något som är bra för till exempel statliga LKAB, säger Anton Löf som är råvaruanalytiker på RMG Consulting.

Anton Löf förklarar att gruvnäringen går i cykler och att vi tidigare har haft ett överutbud av både gruvor och metaller i hela världen. Nu har branschen justerats och de gruvor som kostat mycket att driva och som inte klarat en längre period av låga priser har stängts.

Detta har till största delen skett i Kina, men även i Sverige och här är gruvbolaget Northlands konkurs ett exempel på det.

En förbättrad världsekonomi och hårdare miljölagstiftning i Kina är två andra orsaker till uppgången.

LKAB, Atlas Copco och Sandvik  är några svenska bolag som påverkas positivt av prisuppgången.

Stålbolagen i Sverige kan däremot få något sämre villkor eftersom priserna på deras råvaror går upp.

Anton Löf tror att trenden med stigande metallpriser kommer att hålla i sig.

– Vi har framför oss en period där det kommer att behövas mycket mer metaller och där väldigt stora folkmängder kommer att röra sig från fattig till medelklass vilket kommer att gynna råvaruproducenter.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6752825

METALLPRISER: Järnmalm, en genomgång

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

World steel association (Wsa) rapporterade 23 maj statistik om den globala stålindustrin för april.Kinas produktion av råstål steg 0,9 procent jämfört med april 2010, och resten av världen steg med 5,1 procent. Kapacitetsutnyttjandet ökade till 73,0 procent vilket är 2,5 procentenheter högre än april 2010 och 1,7 procentenheter högre än mars 2017. Fortsätter produktionen i denna takt skulle det motsvara en årsproduktion på 1 052 mt stål 2017, en ökning med 2,7 procent jämfört med 2010.

Läs mer

EFN Råvaror: Därför ska du hålla koll på det kinesiska skrotet

TV interview with Anton Löf.

EFN Råvaror – om de viktigaste nyheterna från råvarumarknaderna. Ellinor Beckett pratar med Anton Löf, råvaruanalytiker på RMG Consulting.

•Basmetaller: Kina-PMI fortsätter dämpa priserna.

•Järnmalm: Överutbudet ohållbart.

•Kakao: Priset rusar.

•Stål: Svenska stålet står sig väl.

•Guld: Trumpeffekt på priset.

•Olja: Marknaden ville ha mer.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/efn-ravaror-31-maj-2017/

METALLPRISER: Osäkerheten ökar, guldet stiger

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

Guldpriset, vilket stigit med 10,8 procent sedan årets början, var den 13:e april 1 284 USD/oz, en ökning med 4,3 procent sedan den förra priskrönikan. Guldpriset har därmed nått sin högsta nivå hitintills i år. USA:s president Trumps misslyckande med att driva igenom förändringar i den populärt kallade ”Obamacare” har fått den amerikanska finansmarknaden att oroa sig för andra vallöften och då främst infrastrukturinvesteringarna. Med oron har den amerikanska dollarn försvagats jämte andra valutor vilket borde få guldpriset att stiga ytterligare. Detta får också genomslag på de andra råvarorna vars priser alla sätts i den amerikanska dollarn.

Läs mer

METALLPRISER: 2016 bra – 2017 bättre?

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

2016 blev ett bra år med tanke på prisökningarna, visserligen från relativt sett låga nivåer men flera bolag ser ljust på framtiden. Atlas Copco skriver till exempel att ordervolymerna för gruvutrustningar ökade markant jämfört med 2015; även Sandvik ser ökande orderingångar. IMF spår att BNP tillväxten ska skjuta fart under 2017 och 2018.

Läs mer

 

Global metal market – is there a light at the end of the tunnel?

Article by Magnus Ericsson, Anton Löf & Olof Löf in World of Mining – Surface & Underground 69 (2017) No. 1.

Finally there is light in the end of the tunnel! Analysis of a number of indicators points towards a turn around in metals market during 2017 after several difficult years:

  • metal prices,
  • equipment orders,
  • financial markets,
  • exploration expenditure.

The past years certainly were disastrous in terms of the depth of the fall, but it must not be forgotten that the downturn started from an extreme high whether in 2011 or earlier. Metal prices in index form have indeed fallen by around 50 % between 2011 and 2016, but the index is still 100 % above the levels during the ten years from 1995 to 2004. The copper price on the 30th of December 2016 was 5500 USD/t, an increase from the 1st of January by 18 %. But this is still down 44 % from the beginning of 2011. But if we put today’s price into a century long perspective it is obvious that it is on a level clearly higher than the average over the entire  20th century (Figure 1). With price graphs anything can be proved it is just a matter of choosing the right time period!

The past years have not been as bad as they have been portrayed. Demand has been there all the time, production volumes have not dropped dramatically if at all. The so called ”crises” is to a large extent an over-supply issue not a drop in demand. The main driving forces behind the super cycle boom: population growth, urbanisation and improved standard of living all over the world are still craving for more metals.

read more

Presentation at the 48th Regular Meeting and Joint Study Groups Seminar

Findings on Social Acceptance in a Comparative Study of Mining Approval Processes.

On the 26th of October Anton Löf presented at the 48th Regular Meeting and Joint Study Groups Seminar on social acceptance of the mining and metals industry (International Copper Study Group, International Lead & Zinc Study Group, International Nickel Study Group). The presentation is based on the study Eva Liedholm Johnson, Magnus Ericsson and Anton Löf did earlier 2016 for Tillväxtanalys.

Social acceptance is about balancing interests and our study looked into the details of regulations and the presentation expands on these themes. The actual presentation can be found here:

pdf version

website

EFN Råvaror: Kinesisk blomsterutställning bakom järnmalmsrallyt

TV interview with Anton Löf.

Den senaste tiden har vi sett ras efter ras på råvarumarknaderna, men i måndags steg järnmalmen med nära 20 procent på en dag. Detta har även andra metaller gjort. Anton Löf, råvaruexpert, om vad det är som händer på råvarumarknaderna egentligen.

https://www.efn.se/tagg/anton-lof/kinesisk-blomsterutstallning-bakom-jarnmalmsrallyt/

SR Ekot: Stålbad att vänta för stålindustrin

Radio interview with Anton Löf.

Stålindustrin dras med problem med stor överkapacitet, som dessutom ökat senaste året. Många bedömare menar att stålverk behöver läggas ned - frågan är bara vilka. 

– På kort och medellång sikt så är det ett problem med den överkapacitet vi ser idag, och den har ökat ganska kraftigt den senaste tiden. Men det är klart, ingen vill vara den som stänger ned först, säger Anton Löf, chefsanalytiker på SNL Metals and Mining.

Stålindustrin lider fortfarande av sviterna efter finanskrisen och kapacitetsutnyttjandet i stålverken världen över har sjunkit med 7 procentenheter de senaste 1.5 åren, till drygt 68 procent.

Många bedömare menar att stålverk behöver läggas ned - frågan är bara vilka.

I Sverige har det kommit många besked om neddragningar inom stålindustrin senaste åren. Nu i september blev det klart att SSAB skär ned i Borlänge och att 220 personer förlorar jobbet när verksamheten samordnas med en produktionsort i Finland.

Men annars tror SSAB på Sverige, säger VD Martin Lindqvist:

– I övrigt så investerar vi ju i Sverige, vi har gjort en stor masugnsomställning i Luleå i år, för att kunna producera i minst 15 år till, och det är den mest koldioxideffektiva i världen, säger han.

Kina har varit draglok för stålindustrin de senaste åren, men där är framtiden nu mer osäker.

Dels på grund av konjunkturen, men också eftersom landet vill ställa om ekonomin, från investeringsdriven till konsumtionsdriven.

Då behövs det mindre stål. Å andra sidan kanske det stål som behövs är mer förädlat, vilket skulle kunna gynna svenska och europeiska företag.

Men Anton Löf är tveksam till det.

– Det är nog tyvärr att dra det för långt. Även om man har ett övertag just nu, så finns det nog en stor risk att kineserna kommer att bygga upp den kapacitet de behöver på det här stålet också, säger han.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6259084

GeoArena2014

Anton Löf was invited to the GeoArena2014 hosted by the Swedish Geological Survey (SGU) to participate in a panel discussion.

Avslutning GeoArena2014

0:53 Årets geolog 2014 - Daniel Conley - mottar sitt pris från Pia Hansson, geosektionens ordförande.

18:08 Geologiskt Arv 2014 tilldelas Bjurälvens kartslandskap. Anders Andersson, Strömsunds kommunchef och naturguide Gunnel Fredriksson tar emot priset.

33:46 Paneldiskussion Geologiska rummet. Geologiska rummet. Moderator: Patrik Hadenius. I panelen: Carola Gunnarsson (SKL), Johan Kuylenstierna (SEI), Anton Löf (RMG), Martin Jakobsson (SU), Oscar Alarik (Naturskyddsföreningen)

watch a filmed version of the event

Africa’s push to add value to minerals now a riskier gamble

Magnus Ericsson is quoted in the Jordan Times.

LONDON — African government efforts to force mining companies to process minerals before export may backfire as they come up against weakening commodity prices and investor demands that firms reduce risky investments.

In the last year alone, Zimbabwe, Zambia, Democratic Republic of Congo (DRC), Namibia, South Africa and others have hinted at, announced or put in place measures aimed at adding value to minerals exports, which would boost tax revenue, encourage formation of new businesses and add jobs.

But with falling metal prices and a drastic reduction in the capital available for the mining industry, wary companies are increasingly shying away from investment in countries where the rules of the game can change quickly.

“Investment sentiment in the last year has moved against the mining sector, but the governments tend to have a lagging view of how this is going to affect investment in their countries,” said Mike Elliott, global mining and metals leader at Ernst & Young.

“They continue to argue that mining needs to make a bigger contribution to their economies, but you’ll have to see investment severely tail off to make them think they need to attract investment rather than scare it away,” he added.

According to consultants, governments could find more targeted and effective ways of adding value to local economies.

For example, they could push local companies that provide services for the mining industry such as logistics, security, catering and construction to become more competitive and then tighten regulation around the procurement of such services, consultant Tom Wilson at Africa Practice suggested.

“Ultimately you can’t turn market forces on their head. You have to figure out where the country has the capacity to fill the need for goods and services and provide some structures that actually help indigenise some businesses,” Wilson said.

The top five mining companies are slashing total capital spending from a peak of about $70 billion in 2012 to an expected $46 billion in 2015, according to Reuters I/B/E/S.

Mining firms have been taking costly writedowns following years of risky bets to pursue growth, and they now need to prove to shareholders they can use their cash more wisely.

“Companies need to decide whether they wish to continue mining in these countries and face what the governments want to do in terms of beneficiation or pull out. And in some cases it will be a pull-out strategy,” said Kevin Goodrem, vice president of beneficiation for De Beers Group.

The hard line

Zimbabwe, which holds the world’s second-largest platinum reserves after South Africa, has taken a hard line. President Robert Mugabe late last year threatened to stop exports of raw platinum in a bid to force mining firms to process the metal domestically.

The government said last month it had short-listed two companies to build a refinery by 2016, but industry players expect the project will take much longer than two years.

A source at a mining company operating in southern Africa said the volumes mined in Zimbabwe are not enough to make construction of a $2-$3 billion refinery economically viable, and he was sceptical that the energy supply would be sufficient to run it.

But companies operating in Zimbabwe, which include top world platinum producers Anglo American Platinum and Impala Platinum Holdings, have to remain engaged with the government to avoid losing assets.

“For the platinum miners who operate in Zimbabwe, it is a very concerning time. And it is a bit of a tragedy for Zimbabwe, because they are a very significant producer, but no global capital is going to go there today with that policy uncertainty,” Elliott said.

The DRC and Zambia, Africa’s largest copper producers, are also trying to boost downstream investment.

Kinshasa is trying to implement a ban on exports of copper and cobalt concentrates but has so far encountered the resistance of the powerful governor of Congo’s copperproducing Katanga province.

Many in the industry say the ban is unrealistic as acute electricity shortages hamper processing activities in Congo.

In Zambia, President Michael Sata in October revoked a law that had suspended a 10 per cent duty on exports of unprocessed minerals including copper, iron, cobalt and nickel.

Miners say that although some plants are being built, Zambia does not have enough smelting capacity to process all its copper, so they are accumulating high stocks of concentrate.

“Some of these countries are trying to run before they can walk,” remarked Deutsche Bank analyst Robert Clifford.

“I understand why they want to do it, but they have to provide some assurance to companies that they are not going to pull the rug out from under their feet and change the rules once they have spent billions of dollars,” he said.

Also new smelters and plants may not make sense if their products are expensive and uncompetitive in global markets.

Mining experts say governments should avoid blanket policies and instead target parts of the industry that will actually benefit from downstream investment.

They cite Indonesia’s controversial ban on exports of unprocessed mineral exports as an example.

The ban is expected to boost downstream processing investment in the next few years in nickel, where the country is competitive. But in copper, it is expected to achieve little besides souring the relationship between the government and producers.

Wary of the risks, Namibia seems to have taken a softer approach so far. The government has commissioned a study to identify the commodities it would be more beneficial to process.

“You have to be careful with value-addition policy, because the risk is that it could be value disruptive,” said Magnus Ericsson, founder of the Raw Materials Group, a consultancy that advices governments and companies on mining issues.

“One policy doesn’t fit all. That’s a recipe for disaster,” he added.

Fer : À court terme, les prix vont baisser

23 octobre 2013 à 11h08 | Par Jeune Afrique

Le continent africain détient des réserves de fer majeures. Anton Löf, analyste senior minerais de fer chez IntierraRMG, analyse l'évolution de son cours pour Jeune Afrique.

« La production mondiale de fer est échangée de deux manières : sur une base contractuelle, entre les grands producteurs de fer – tels que Vale, Rio Tinto et BHP Billiton, qui représentent 38 % du marché à eux trois – et les sidérurgistes majeurs (tel ArcelorMittal) ; sur le marché au comptant (spot), dont les cours ont fluctué fortement depuis deux ans (voir courbe).

Mieux réparti à la surface du globe que le cuivre, le fer peut se trouver partout, mais l’Australie, le Brésil et la Chine en sont les principaux producteurs. Le continent africain détient des réserves majeures, notamment en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Liberia, en Mauritanie et en Angola, mais elles sont largement sous-exploitées. Alors que le marché mondial du fer représentait 1,8 milliard de tonnes en 2012, la production totale de l’Afrique n’a pas dépassé 77 millions de tonnes la même année (contre 69 millions en 2011). La grande majorité de ce minerai provient d’Afrique du Sud (57 millions de tonnes) et de Mauritanie (12 millions), même si la production du Liberia devrait grimper en 2013. Les grands projets africains, comme celui de Simandou en Guinée, qui permettent des économies d’échelle, ont pris du retard. Leur entrée en production risque d’être repoussée, alors qu’ailleurs cette dernière a fortement décollé depuis 2001, notamment en Australie (+ 8 % sur la seule année 2012).

Hausse de la production

La Chine continue à représenter près de la moitié des achats de fer du globe sur les marchés (750 millions de tonnes importées en 2012), et sa propre production diminue. Elle continuera donc à importer de gros volumes, mais insuffisamment pour faire monter les prix. Ceux-ci devraient donc continuer de baisser à court terme, en raison de la hausse de la production. À moyen terme, les prix devraient toutefois se stabiliser, puis remonter sur le long terme, avec une demande croissante de pays asiatiques comme l’Indonésie et les Philippines. »

https://www.jeuneafrique.com/15401/economie/fer-court-terme-les-prix-vont-baisser/