Trög elbilsförsäljning ger prisfall på litium

Magnus Ericsson was interviewed in the news and gave his views on the lithium market.

Trög elbilsförsäljning ger prisfall på litium

Priset på litium, som bland annat används för att tillverka batterier i elbilar, har fallit med 30 procent. Nya gruvor och sviktande elbilsförsäljning ligger bakom prisfallet.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg så har priserna på metallen litium rasat med 30 procent sedan mitten av förra året.

Anledningen är att många snabbt har flockats till vad som såg ut som en lukrativ gruvnäring. I Australien öppnade nyligen sex nya litiumgruvor.

– Det räcker med att det kommer i gång tre-fyra fem gruvor runt om i världen så har man täckt efterfrågan, säger Magnus Ericsson, professor i mineralekonomi och grundare av råvaruanalysföretaget RMG Consulting.

Samtidigt så har elbilsförsäljningen inte riktigt fått den fart man förväntade sig. I Kina, den största marknaden för nya elbilar, sjönk försäljningstillväxten första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol.

Magnus Ericsson på råvaruanalysföretaget RMG Consulting säger att litium-marknaden är extra känslig för variationer i efterfrågan, eftersom den är relativt liten.

– Marknaden för litium har varit i storleksordningen 25-50 000 ton upp till för något år sedan. De stora metallerna, stål till exempel, det är 2000 miljoner ton varje år. Så det är en väldigt stor skillnad i efterfrågan mellan de olika mineralerna och metallerna, säger han.

Det är riskabelt att ge sig in i litiummarknaden nu, menar Magnus Ericsson. Det kan ta uppemot 15 år att starta en gruva, och på den tiden kan mycket hända.

– Det är inte säkert att den typ av batterier som man nu pratar om kommer att bli det som gäller om 10-15 år. Det här är en ny bransch, det kommer nya ideer och nya tankar. Befintliga batterikonstruktioner går det inte åt lika mycket kobolt, nickel eller litium som det var bara för några år sedan, säger Magnus Ericsson.

Skillnaden mellan tillgång och efterfrågan kommer få priset att svaja lång tid framöver, tror han.

– Med snabba förändringar på efterfrågesidan, om det kontrasteras mot långa processer på gruvproduktionssidan. Då får man en marknad som är lite i obalans, man kommer att få se stora prisuppgångar och prisfall på det här metallråvarorna i framtiden också. Det är jag helt övertygad om, säger Magnus Ericsson.

Philip Ramqvist
philip.ramqvist@sverigesradio.se

read more: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7273490

Ekonomiekot Extra

Anton Löf was interviewed by Ekonomiekot Extra for the Swedish radio on Cobalt, Congo and battery minerals.

Suget efter batterimetallen kobolt skapar enorma problem i Kongo där vissa får betala med sina liv. Samtidigt kontrollerar Kina tillgången på viktiga råvaror i den gröna teknikomställningen. Men kan istället Sverige bli ett nytt Klondike för de sällsynta jordartsmetallerna?

Lyssna på inslaget

SR P4 Västernorrland: USAs sanktioner kan slå hårt mot Kubal i Sundsvall

Radio interview with Anton Löf.

Kubal i Sundsvall drabbas av USA:s sanktioner mot Ryssland där Kubals ryska ägare ingår. Från den 17 april kommer inte råvarubörsen i London handla med aluminium från företaget.

Kubal har med anledning av detta stoppat alla leveranser tills vidare, enligt både Sundsvalls tidning och SVT nyheter Västernorrland.

– Kubals vd har ju sagt att det går i dagar och veckor, men det är ju inte månader och år, säger mineralanalytikern Anton Löf vid på RMG consulting.

– Förr eller senare så måste man dra en gräns, det lönar sig inte längre om man inte kan sälja. Det stora problemet här är ju att det är relationerna mellan USA och Ryssland som måste tinas upp, det är inte så mycket Kubal kan göra åt det, säger Anton Löf.

Det finns alternativ, men ingen enkel lösning, enligt Anton Löf. Att sälja direkt till företag och inte passera råvarubörsen skulle vara ett alternativ, men då kommer även det företagets produkter att omfattas av sanktionerna. Kina är en annan möjlig marknad, men svår att konkurrera på prismässigt av flera skäl, där man dessutom får långa och kostsamma transporter.

Finns det skäl att vara orolig för arbetstillfällen i Sundsvall?

– Det är svårt att säga, då måste man titta på hur andra företag klarat sanktionerna hittills och det kan jag inte uttala mig om, säger Anton Löf.

P4 Västernorrland

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6930060

SR Ekot: Priset på industrimetaller ökar

Radio interview with Anton Löf

En genomgång av metallpriserna, som ekonomiekot har gjort, visar att samtliga industrimetaller har ökat i pris de senaste tre månaderna. Mest har priset på järnmalm stigit. Där syns en uppgång på cirka 23 procent.

– Det vi har sett nu, och det är en riktig trend vi ser, är att högkvalitativ järnmalm ökar i pris och det är något som är bra för till exempel statliga LKAB, säger Anton Löf som är råvaruanalytiker på RMG Consulting.

Anton Löf förklarar att gruvnäringen går i cykler och att vi tidigare har haft ett överutbud av både gruvor och metaller i hela världen. Nu har branschen justerats och de gruvor som kostat mycket att driva och som inte klarat en längre period av låga priser har stängts.

Detta har till största delen skett i Kina, men även i Sverige och här är gruvbolaget Northlands konkurs ett exempel på det.

En förbättrad världsekonomi och hårdare miljölagstiftning i Kina är två andra orsaker till uppgången.

LKAB, Atlas Copco och Sandvik  är några svenska bolag som påverkas positivt av prisuppgången.

Stålbolagen i Sverige kan däremot få något sämre villkor eftersom priserna på deras råvaror går upp.

Anton Löf tror att trenden med stigande metallpriser kommer att hålla i sig.

– Vi har framför oss en period där det kommer att behövas mycket mer metaller och där väldigt stora folkmängder kommer att röra sig från fattig till medelklass vilket kommer att gynna råvaruproducenter.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6752825

SR Ekot: Stålbad att vänta för stålindustrin

Radio interview with Anton Löf.

Stålindustrin dras med problem med stor överkapacitet, som dessutom ökat senaste året. Många bedömare menar att stålverk behöver läggas ned - frågan är bara vilka. 

– På kort och medellång sikt så är det ett problem med den överkapacitet vi ser idag, och den har ökat ganska kraftigt den senaste tiden. Men det är klart, ingen vill vara den som stänger ned först, säger Anton Löf, chefsanalytiker på SNL Metals and Mining.

Stålindustrin lider fortfarande av sviterna efter finanskrisen och kapacitetsutnyttjandet i stålverken världen över har sjunkit med 7 procentenheter de senaste 1.5 åren, till drygt 68 procent.

Många bedömare menar att stålverk behöver läggas ned - frågan är bara vilka.

I Sverige har det kommit många besked om neddragningar inom stålindustrin senaste åren. Nu i september blev det klart att SSAB skär ned i Borlänge och att 220 personer förlorar jobbet när verksamheten samordnas med en produktionsort i Finland.

Men annars tror SSAB på Sverige, säger VD Martin Lindqvist:

– I övrigt så investerar vi ju i Sverige, vi har gjort en stor masugnsomställning i Luleå i år, för att kunna producera i minst 15 år till, och det är den mest koldioxideffektiva i världen, säger han.

Kina har varit draglok för stålindustrin de senaste åren, men där är framtiden nu mer osäker.

Dels på grund av konjunkturen, men också eftersom landet vill ställa om ekonomin, från investeringsdriven till konsumtionsdriven.

Då behövs det mindre stål. Å andra sidan kanske det stål som behövs är mer förädlat, vilket skulle kunna gynna svenska och europeiska företag.

Men Anton Löf är tveksam till det.

– Det är nog tyvärr att dra det för långt. Även om man har ett övertag just nu, så finns det nog en stor risk att kineserna kommer att bygga upp den kapacitet de behöver på det här stålet också, säger han.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6259084