”Ohållbara konstruktioner förbrukar jordens resurser”

Magnus Ericsson with friends at the Academy of Engineering Sciences have written an opinion piece in the Swedish newspaper NyTeknik.

Produkter som är konstruerade för att kunna plockas isär är helt avgörande för ökad återanvändning. Förbrukningen av resurser inom elektronikindustrin är katastrofal, skriver bland andra Rolf Sandström, KTH och Charlotte Andersson, LTU.

Read more: https://www.nyteknik.se/opinion/ohallbara-konstruktioner-forbrukar-jordens-resurser-6970166?utm_custom%5Bcm%5D=355177032,35081&=