Prisfall på metaller – handelskrig påverkar

Minskad tillväxt i Kina och handelskrig som kan trappas upp mellan USA och EU samt Kina. Det pekas ut som orsaker till en skakig råvarumarknad. Flera metallpriser har fallit den senaste månaden. 

Av Anders Johansson

Svenska Dagbladet, 18 Juli 2018

– Osäkerhet är det värsta som finns, säger Martin Jansson, råvaruanalytiker på Handelsbanken. 

Priset på koppar, "Dr. Koppar", som historiskt brukar följa och förutspå konjunkturläget i världen har gått ned 14,26 procent i värde den senaste månaden. Även priserna på aluminium och zink har fallit med 9,42 respektive 20,26 procent.

Prisfallet sammanfaller med hårdare tongångar mellan USA och Kina samt EU. På tolv månader har dock priset på koppar stigit med 6,21 procent. Den senaste nedgången har flera orsaker men enligt Anton Löf, råvaruanalytiker på RMG Consulting, är det för tidigt att dra för stora slutsatser om orsakerna.

– Kinas tillväxt har saktat in något och de är storkonsumenter av alla metaller så det har gett stor effekt. Att bara peka på de nya tullarna och handelskriget är att ta i, men om det fortsätter så kan det ge effekt på priserna, säger Löf.

Osäkerheten sänker priserna mer än effekten av tullarna.

Senaste månadens prisfall på råvaror beror helt och hållet på handelskriget enligt Martin Jansson.

– Det är en indikator på lägre tillväxt framöver, man prissätter tillväxten. Tullarna gör att det blir friktion i hela det globala handelssystemet. Tullarna blir som en extra skatt som läggs på konsumenterna, säger han.

Prisfallet beror inte direkt på de nyligen införda tullarna och handelskrigets ekonomiska effekter enligt Jansson. Marknaden är osäker på vad följderna av Trumps politik blir och det är det som får prissättningen att sjunka.

– Osäkerheten sänker priserna mer än effekten av tullarna. Osäkerhet är det värsta som finns på de finansiella marknaderna, säger Jansson.

Osäkerhet på finansmarknaden brukar också leda till att många investerare söker sig till guld och silver. Men det är inte givet att guldpriset kommer att gå upp. Priset på guld sätts i dollar så det är hårt knutet till valutan och hur amerikanska centralbanken sätter räntan.

– De planerar att höja räntan, samtidigt ökar dollarns värde och det sammantaget pressar ner guldpriset. Det väger tyngre än osäkerhet på marknaden som skulle tala för att guldpriset höjs, menar Anton Löf.

Råvarumarknadens rörelser kan få effekt på börsen. Många av bolagen på Stockholmsbörsen är beroende av råvaror.

– Handelskriget kan skapa strategiska utmaningar för bolagen som är svåra att hantera. Ska man flytta produktion till USA för att undslippa tullar eller hur ska man göra tänker nog många, säger Jansson.

Risken för SSAB är att det blir prispress på stålet i Europa istället.

Några av de svenska bolag som mer specifikt kan påverkas av osäkerheten på råvarumarknaden är gruvbolagen Boliden och Lundin Mining men även stålbolaget SSAB som däremot kan gynnas av Trumps tullar.

– SSAB producerar stål i USA vilket de dra nytta av, då de kan sälja sitt stål för ett högre pris där, tullarna kommer hålla konkurrenterna borta. Risken för SSAB är att det blir prispress på stålet i Europa istället, förklarar Jansson

Den 20:e juli lämnar Boliden och SSAB sina delårsrapporter, Lundin Mining rapporterar den 25:e juli och den 10:e augusti rapporterar även LKAB. Det återstår att se hur bolagen påverkas av prisfallet.

https://www.svd.se/oroande-prisfall-pa-metaller--handelskrig-paverkar