Metaller mot nya höjder

Article by Anton Löf in Bergsmannen.

I sin senaste rapport förutspår internationella valutafonden (IMF) en global tillväxt på 3.9 procent både för 2018 och 2019. Det är den högsta tillväxten på länge. Men det finns risker på nedsidan och IMF pekar bland annat på oron kring handelshinder och protektionism. Samtidigt förutspår fonden en 13-procentig ökning av sitt metallprisindex under 2018 och hänvisar till omställningen till grön teknik som en av orsakerna. Den innebär att inte bara litium, grafit och sällsynta jordartsmetaller kommer krävas, utan även koppar och zink, men kanske framför allt stål och järnmalm.

Läs mer