GeoArena2014

Anton Löf was invited to the GeoArena2014 hosted by the Swedish Geological Survey (SGU) to participate in a panel discussion.

Avslutning GeoArena2014

0:53 Årets geolog 2014 - Daniel Conley - mottar sitt pris från Pia Hansson, geosektionens ordförande.

18:08 Geologiskt Arv 2014 tilldelas Bjurälvens kartslandskap. Anders Andersson, Strömsunds kommunchef och naturguide Gunnel Fredriksson tar emot priset.

33:46 Paneldiskussion Geologiska rummet. Geologiska rummet. Moderator: Patrik Hadenius. I panelen: Carola Gunnarsson (SKL), Johan Kuylenstierna (SEI), Anton Löf (RMG), Martin Jakobsson (SU), Oscar Alarik (Naturskyddsföreningen)

watch a filmed version of the event