Mineraltillgångar bidrar till utveckling i världen

Article by Magnus Ericsson & Olof Löf in Bergsmannen.

Rika mineralförekomster och en väl utvecklad gruvindustri ger väsentliga bidrag till nationell ekonomisk och social utveckling. Särskilt i utvecklingsländer. Mineralrika länder utvecklas också snabbare än länder med få kända mineraltillgångar. Detta visar en ny studie av världens alla länder, inom ramen för FN-Universitetets (UNU) World Institute for Development Economics Research (WIDER) initiativ Extractives for Development.

Läs mer