Presentation at Transparency International Sweden

Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin
var titeln på det seminarium som TI Sverige ordnade tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) den 13 september. Det handlade om utvinningsindustrins möjligheter och problem men framför allt Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Detta samarbete mellan regeringar, världens största olje- och gruvföretag och det civila samhället omfattar nu 52 länder, varav hälften i Afrika.

Fredrik Reinfeldt, som sedan 2016 är EITI:s styrelseordförande, gav en inblick i den diplomati som krävs för att arbeta med öppenhet och dialog i länder med allvarliga korruptionsproblem. Han underströk vikten av att se successiva framsteg där transparent rapportering bara är början till att bygga förtroende och strukturer för en mer ansvarstagande utvinningsindustri.

John Howchin, generalsekreterare i AP-fondernas Etikråd, och Magnus Ericsson, utredare för FN-uppdrag om gruvsektorns roll för hållbar utveckling, bidrog också med intressanta presentationer. Och en frågvis publik gjorde den avslutande paneldebatten livfull.

Du kan ta del av hela seminariet som film här eller som podcast här.

Läs mer