METALLPRISER: 2016 bra – 2017 bättre?

Metallpriskrönika av Anton Löf i Bergsmannen (Swedish industry association magazine).

2016 blev ett bra år med tanke på prisökningarna, visserligen från relativt sett låga nivåer men flera bolag ser ljust på framtiden. Atlas Copco skriver till exempel att ordervolymerna för gruvutrustningar ökade markant jämfört med 2015; även Sandvik ser ökande orderingångar. IMF spår att BNP tillväxten ska skjuta fart under 2017 och 2018.

Läs mer